Trạm xử lý nước RO 60 m3/h

Admin 05/09/2017 08:09:26

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Bá Thiện II, Vĩnh Phúc

Thời gian:  3/ 2016

Công suất:  60 m3/h

Công nghệ:  RO USA

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 01:2010/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống

                + Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Liên hệ với chúng tôi

0963 767 822