Trạm xử lý nước RO 30 m3/h

Admin 05/09/2017 08:09:22

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình

Thời gian:  7/ 2015

Công suất:  30 m3/h

Công nghệ:  RO USA

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 01:2010/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống

                + Thiết kế xây dựng

                + Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

               

Đầu tháng 7 năm 2015, chúng hoàn thiện công trình dây chuyền lọc nước RO với công suất lên tới 30m3/h tại địa điểm: Khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình. Công trình được gấp rút hoàn thiện để kịp tiến độ của nhà thầu, mang lại nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho hơn 7.000 cán bộ công nhân viên trong Khu công nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi

0963 767 822