Trạm xử lý nước cấp 1500 m3/ngày đêm

Admin 28/02/2018 11:02:21

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Gia Lách, Hà Tĩnh

Thời gian:  2/ 2017

Công suất:  1500 m3/ngày,đêm

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 02:2009/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống

                + Thiết kế xây dựng

                + Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

 

 

Liên hệ với chúng tôi

0963 767 822