Hệ thống lọc nước cấp công nghiệp .
Hệ thống lọc nước giếng GK 03 tại Đan Phượng Hà Nội

Hệ thống lọc nước giếng GK 03 tại Đan Phượng Hà Nội

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước  cho xưởng cơ khí tại Chương Mỹ

Hệ thống lọc nước cho xưởng cơ khí tại Chương Mỹ

Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị lọc sơ cấp đầu nguồn HS24

Thiết bị lọc sơ cấp đầu nguồn HS24

1.790.000 đ 2.540.000 đ
Xem chi tiết
Thiết bị lọc sơ cấp đầu nguồn 20 inh béo

Thiết bị lọc sơ cấp đầu nguồn 20 inh béo

850.000 đ 1.450.000 đ
Xem chi tiết
Thiết bị lọc sơ cấp đầu nguồn 20 inh gầy

Thiết bị lọc sơ cấp đầu nguồn 20 inh gầy

750.000 đ 1.250.000 đ
Xem chi tiết
Trạm xử lý nước RO 60 m3/h - Bá Thiện II, Vĩnh Phúc

Trạm xử lý nước RO 60 m3/h - Bá Thiện II, Vĩnh Phúc

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước 1.500 m3/ngày đêm - Gia Lách Hà Tĩnh

Hệ thống lọc nước 1.500 m3/ngày đêm - Gia Lách Hà Tĩnh

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc  nước RO 2.000 m3/h

Hệ thống lọc nước RO 2.000 m3/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc  nước RO 20m3/h

Hệ thống lọc nước RO 20m3/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thông lọc nước RO EDI 6 M3/h

Hệ thông lọc nước RO EDI 6 M3/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước sinh hoạt 500m3/ngày đêm

Hệ thống lọc nước sinh hoạt 500m3/ngày đêm

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước 3.600 m3/ ngày đêm - Đại An Hải Dương

Hệ thống lọc nước 3.600 m3/ ngày đêm - Đại An Hải Dương

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước RO 15m3/h

Hệ thống lọc nước RO 15m3/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước 30m3/h - Đà Nẵng

Hệ thống lọc nước 30m3/h - Đà Nẵng

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc  nước RO 30 m3/h - Phúc Sơn Ninh Bình

Hệ thống lọc nước RO 30 m3/h - Phúc Sơn Ninh Bình

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc  nước RO 6 m3/h (dùng cho bệnh viện)

Hệ thống lọc nước RO 6 m3/h (dùng cho bệnh viện)

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước RO 7m3/h

Hệ thống lọc nước RO 7m3/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước RO 8m3/h

Hệ thống lọc nước RO 8m3/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước RO 5m3/h

Hệ thống lọc nước RO 5m3/h

Liên hệ
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi

0963 767 822