Hệ thống lọc nước cấp công nghiệp .
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water NB1X1 (1M3/h)

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water NB1X1 (1M3/h)

32.000.000 đ 38.500.000 đ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước tinh khiết RO - 3000 lít/h

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO - 3000 lít/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước tinh khiết RO - 2000 lít/h

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO - 2000 lít/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước tinh khiết RO - 1500 lít/h

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO - 1500 lít/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước tinh khiết RO - 250 lít/h

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO - 250 lít/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thông lọc nước RO 1 M3/h (dùng trong y tế)

Hệ thông lọc nước RO 1 M3/h (dùng trong y tế)

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thông lọc nước RO 3 M3/h (dùng trong y tế)

Hệ thông lọc nước RO 3 M3/h (dùng trong y tế)

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước RO 6m3/h

Hệ thống lọc nước RO 6m3/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước RO 1,5 M3/h

Hệ thống lọc nước RO 1,5 M3/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thông lọc nước RO 500 lít/h

Hệ thông lọc nước RO 500 lít/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc  nước RO 1 m3/h

Hệ thống lọc nước RO 1 m3/h

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước giếng tại KCN Bá Thiện 2 Vĩnh Phúc

Hệ thống lọc nước giếng tại KCN Bá Thiện 2 Vĩnh Phúc

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước 10m3/h Tại Quảng Ninh

Hệ thống lọc nước 10m3/h Tại Quảng Ninh

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước RO 8 M3/h

Hệ thống lọc nước RO 8 M3/h

Liên hệ
Xem chi tiết
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP nature water SOFT BX1

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP nature water SOFT BX1

13.500.000 đ 16.500.000 đ
Xem chi tiết
THIẾT BỊ LỌC THÔ CAO CẤP nature water NW PF 1

THIẾT BỊ LỌC THÔ CAO CẤP nature water NW PF 1

5.500.000 đ 8.760.000 đ
Xem chi tiết
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP nature water SOFT XB2

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP nature water SOFT XB2

17.500.000 đ 22.500.000 đ
Xem chi tiết
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water CF B2

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water CF B2

15.500.000 đ 19.500.000 đ
Xem chi tiết
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water SOFT A

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water SOFT A

25.500.000 đ 33.500.000 đ
Xem chi tiết
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water NB2 (lọc tổng)

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water NB2 (lọc tổng)

21.500.000 đ 26.500.000 đ
Xem chi tiết
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water NA (làm mềm)

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water NA (làm mềm)

31.500.000 đ 38.500.000 đ
Xem chi tiết
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water NB1 (lọc tổng)

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water NB1 (lọc tổng)

17.500.000 đ 23.500.000 đ
Xem chi tiết
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water NX1 (làm mềm)

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water NX1 (làm mềm)

19.500.000 đ 27.500.000 đ
Xem chi tiết
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water NX2 (làm mềm)

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CAO CẤP Nature water NX2 (làm mềm)

23.500.000 đ 29.600.000 đ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước sinh hoạt  500m3/ngày đêm (siêu lọc UF)

Hệ thống lọc nước sinh hoạt 500m3/ngày đêm (siêu lọc UF)

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc  Auto GK 02 tại công ty dược phẩm bắc ninh

Hệ thống lọc Auto GK 02 tại công ty dược phẩm bắc ninh

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước giếng GK 02 tại Láng Hòa Lạc Hà Nội

Hệ thống lọc nước giếng GK 02 tại Láng Hòa Lạc Hà Nội

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước giếng GK 02 tại Đông Anh hà nội

Hệ thống lọc nước giếng GK 02 tại Đông Anh hà nội

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước giếng GK 02 tại Hưng Yên

Hệ thống lọc nước giếng GK 02 tại Hưng Yên

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước giếng GK 03 tại Băc Ninh

Hệ thống lọc nước giếng GK 03 tại Băc Ninh

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước giếng GK 02 tại Bắc Ninh

Hệ thống lọc nước giếng GK 02 tại Bắc Ninh

Liên hệ
Xem chi tiết
Hệ thống lọc nước giếng GK 02 tại Gia Lâm Hà Nội

Hệ thống lọc nước giếng GK 02 tại Gia Lâm Hà Nội

Liên hệ
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi

0963 767 822