Hệ thống lọc nước RO 6 m3/h

Admin 14/04/2018 19:04:43

Thời gian:  2017

Công suất:  5 m3/h

Công nghệ:  RO USA

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 01:2010/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống

                + Thiết kế xây dựng

                + Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

 

Liên hệ với chúng tôi

0963 767 822