Hệ thống lọc nước RO 15m3/h - Khách sạn Đà Nẵng

Admin 15/03/2018 20:03:18

Địa chỉ:  Khách sạn Đà Nẵng

Thời gian:  7/ 2017

Công suất:  15 m3/h

Công nghệ:  RO USA

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 01:2010/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống

                + Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

 

Liên hệ với chúng tôi

0963 767 822