Hệ thống lọc nước 30m3/h - Đà Nẵng

Admin 15/03/2018 20:03:20

Địa chỉ:  Khách sạn Đà Nẵng

Thời gian:  7/ 2017

Công suất:  30 m3/h

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 02:2009/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống

                + Thiết kế xây dựng

                + Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Liên hệ với chúng tôi

0963 767 822