Hệ thống lọc nước 6.000 m3/ ngày đêm

Admin 15/03/2018 20:03:27

Địa chỉ:  Nhà Máy NGK Number One Hậu Giang

Thời gian:  6/ 2016

Công suất:  6.000 m3/ ngày đêm

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 02:2009/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống

                + Thiết kế xây dựng

                + Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

 

Liên hệ với chúng tôi

0963 767 822