Dự án tiêu biểu

Hệ thống lọc nước RO 20m3/h

Hệ thống lọc nước RO 20m3/h

Thời gian:  5/ 2017

Công suất:  20 m3/h

Công nghệ:  RO USA

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 01:2010/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế ...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Hệ thống lọc nước RO 30 m3/h - Phúc Sơn Ninh Bình

Hệ thống lọc nước RO 30 m3/h - Phúc Sơn Ninh Bình

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình

Thời gian:  7/ 2015

Công suất:  30 m3/h

Công nghệ:  RO USA

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  ...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Hệ thống lọc nước RO 2.000 m3/h

Hệ thống lọc nước RO 2.000 m3/h

Địa chỉ:  Nhà Máy NGK Number One Hậu Giang

Thời gian:  11/ 2015

Công suất:  2.000 m3/h

Công nghệ:  RO USA

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN ...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Hệ thống lọc nước 6.000 m3/ ngày đêm

Hệ thống lọc nước 6.000 m3/ ngày đêm

Địa chỉ:  Nhà Máy NGK Number One Hậu Giang

Thời gian:  6/ 2016

Công suất:  6.000 m3/ ngày đêm

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 02:2009/BYT

Phạm ...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Hệ thống lọc nước RO 6 m3/h

Hệ thống lọc nước RO 6 m3/h

Thời gian:  2017

Công suất:  5 m3/h

Công nghệ:  RO USA

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 01:2010/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo ...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Hệ thống lọc nước 20 m3/h

Hệ thống lọc nước 20 m3/h

Thời gian:  11/ 2017

Công suất:  20 m3/h

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 02:2009/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp ...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

 • Lọc Nước Gia Đình

  0963.767.822

 • Lọc Nước Công Nghiệp

  0945.128.111

 • Vệ Sinh Đường Ống Nước

  0963.767.822

0963 767 822