Dự án tiêu biểu

 Hệ thống lọc nước sinh hoạt 1440 m3/ngày đêm

Hệ thống lọc nước sinh hoạt 1440 m3/ngày đêm

Công nghệ lọc: Lọc áp lực

Thời gian thi công:  1- 15 ngày

Công suất: 1440 M3/ngày đêm

Nguồn nước đầu vào: nước máy

Cơ chế làm việc: Tự động

Bảo hành: 12 tháng 

...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Hệ thống lọc nước sinh hoạt 3600 m3/ngày đêm

Hệ thống lọc nước sinh hoạt 3600 m3/ngày đêm

Công nghệ lọc: Lọc áp lực

Thời gian thi công:  1- 30 ngày

Công suất: 3600 M3/ngày đêm

Nguồn nước đầu vào: nước máy

Cơ chế làm việc: Tự động

Bảo hành: 12 ...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Hệ thống lọc nước sinh hoạt 500m3/ngày đêm

Hệ thống lọc nước sinh hoạt 500m3/ngày đêm

Công nghệ lọc: Lọc áp lực

Thời gian thi công:  1- 15 ngày

Công suất: 500 M3/ngày đêm

Nguồn nước đầu vào: nước máy

Cơ chế làm việc: Tự động

Bảo hành: 12 tháng 

...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Trạm xử lý nước RO 60 m3/h

Trạm xử lý nước RO 60 m3/h

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Bá Thiện II, Vĩnh Phúc

Thời gian:  3/ 2016

Công suất:  60 m3/h

Công nghệ:  ...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Trạm xử lý nước RO 30 m3/h

Trạm xử lý nước RO 30 m3/h

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình

Thời gian:  7/ 2015

Công suất:  30 m3/h

Công nghệ:  ...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Trạm xử lý nước cấp 1500 m3/ngày đêm

Trạm xử lý nước cấp 1500 m3/ngày đêm

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Gia Lách, Hà Tĩnh

Thời gian:  2/ 2017

Công suất:  1500 m3/ngày,đêm

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 02:2009/BYT

Phạm vi:  + ...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Kcn Đại An - Hải Dương

Kcn Đại An - Hải Dương

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Đại An - Hải Dương

Thời gian:  11/ 2017

Công suất:  150 m3/ngày/h

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 02:2009/BYT

Phạm vi:  ...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Hệ thống lọc nước 30m3/h - Đà Nẵng

Hệ thống lọc nước 30m3/h - Đà Nẵng

Địa chỉ:  Khách sạn Đà Nẵng

Thời gian:  7/ 2017

Công suất:  30 m3/h

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 02:2009/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết ...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Hệ thống lọc nước RO 15m3/h - Khách sạn Đà Nẵng

Hệ thống lọc nước RO 15m3/h - Khách sạn Đà Nẵng

Địa chỉ:  Khách sạn Đà Nẵng

Thời gian:  7/ 2017

Công suất:  15 m3/h

Công nghệ:  RO USA

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 01:2010/BYT

Phạm vi:  ...

16:06:37 23/06/2017 Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

0963 767 822